Acasă Tichete de vacanta

Tichete de vacanta

La ALTOURS puteti plati si cu tichete de vancata orice sejur in ROMANIA. Tichetele de vacanta sunt bonuri de valoare, asemanatoare cu tichetele de masa, sau sub forma unui card bancar pe suport electronic, cu care cel care primeste voucherele poate cumpara servicii turistice/vacante in Romania pentru el si familie.tichete de vacanta

Hotararea Guvernului nr. 614/2015 privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 215/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanta a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 591 din 6 august 2015. Legislatia stabileste ca angajatorii care incadreaza personal prin incheierea unui contract individual de munca pot acorda salariatilor bonuri de valoare, denumite vouchere de vacanta, care pot fi utilizate doar in structuri turistice de pe teritoriul Romaniei.

Potrivit actului normativ, vor putea fi acordate vouchere de vacanta atat pe suport hartie, cat si pe suport electronic, decizie ce va putea fi luata de catre angajatori de comun acord cu organizatiile sindicale sau cu reprezentantii beneficiarilor. Acestia vor stabili regulile privind modul de acordare a primei de vacanta sub forma voucherelor de vacanta, care sa prevada: numarul beneficiarilor din unitate care pot primi vouchere de vacanta si nivelul sumelor care se acorda beneficiarilor sub forma voucherelor de vacanta, tinand seama de posibilitatile financiare proprii ale angajatorilor; categoriile de beneficiari care primesc vouchere de vacanta; forma suportului pe care sunt emise voucherele de vacanta, respectiv suport electronic si/sau hartie.

In cazul personalului contractual si functionarilor publici din institutiile bugetare, regulile de acordare a voucherelor de vacanta se stabilesc potrivit prevederilor in vigoare. Pentruunitatile din domeniul bugetar, voucherele de vacanta se acorda in limita sumelor prevazute distinct cu aceasta destinatie in bugetul de stat sau, dupa caz, in bugetele locale.

Pentru celelalte categorii de angajatori, respectiv cele din mediul privat, sumele destinate acoperii nominale a voucherelor de vacanta vor fi cuprinse in bugetele de venituri si cheltuieli aprobate, intr-o pozitie distincta de cheltuieli, denumita „Vouchere de vacanta”.

Comenzile de achizitie de vouchere de vacanta trebuie transmise unitatilor emitente de catre angajatori si vor cuprinde cel putin urmatoarele informatii: numele si prenumele beneficiarilor carora li se acorda voucherele; codul numeric personal al fiecarui beneficiar; numarul voucherelor de vacanta pentru fiecare beneficiar (in cazul voucherelor pe suport hartie); valoarea nominala a voucherului de vacanta, in cazul celor emise pe suport hartie, si valoarea nominala totala a voucherelor de vacanta acordate fiecarui beneficiar, pentru cele pe suporturi electronice. Valoarea voucherelor de vacanta emise pe suport hartie, respectiv electronic, nu poate depasi intr-un an calendaristic contravaloarea a sase salarii de baza minime brute pe tara garantate in plata pentru fiecare salariat, limita stabilita prin Ordonanta nr. 8/2014.

Potrivit prevederilor, voucherul de vacanta are o perioada de valabilitate de un an de la data emiterii pe suport hartie, respectiv de la data alimentarii pentru voucherele emise pe suport electronic, fara a se intelege ca aceasta este perioada de valabilitate a suportului electronic. In conditiile in care de la 1 iulie salariul minim brut pe tara a ajuns la 1.050 lei, salariatii vor putea primi vouchere de vacanta in valoare de maximum 6.300 lei. Atentie! Daca salariatul nu utilizeaza voucherele de vacanta pe suport hartie in termenul de un an stabilit de lege, acesta are obligatia sa le inapoieze angajatorului. In cazul voucherelor de vacanta alimentate pe suport electronic, unitatea emitenta va fi cea care va restitui valorile nominale catre angajator. Voucherele de vacanta pot fi folosite doar pe teritoriul Romaniei

Atat voucherele tiparite pe suport electronic, cat si cele pe suport hartie vor putea fiutilizate doar in structuri de primire turistice din Romania, acreditate de Autoritatea Nationala pentru Turism. „Beneficiarii au dreptul sa isi aleaga unitatea de la care achizitioneaza servicii turistice, insa numai dintre cele afiliate care detin licenta de turism sau certificat de clasificare emise de Autoritatea Nationala pentru Turism. Pe site-ul acestei institutii va fi postata lista unitatilor turistice autorizate. Beneficiarii pot utiliza voucherele de vacanta pe baza actului de identitate. Este interzisa comercializarea voucherelor de vacanta in schimbul unor sume de bani si/sau altor bunuri/servicii”, se arata in textul de lege.

Acelasi document precizeaza ca voucherele de vacanta pe suport electronic vor fi valabile doar daca vor avea inscrise urmatoarele mentiuni: emitentul si datele sale de identificare; angajatorul si datele sale de identificare; numele, prenumele si codul numeric personal ale angajatului care este in drept sa utilizeze voucherul de vacanta; perioada de valabilitate a utilizarii voucherului de vacanta; interdictia de a utiliza voucherul de vacanta in alte locuri decat in unitatile autorizate de Autoritatea Nationala pentru Turism (ANT); elementele de identitate vizuala ale brandului de turism al Romaniei; elemente de siguranta a suportului electronic (PIN, CIP); numarul de identificare, unic la nivel de emitent, al suportului electronic; cuvintele „VOUCHER DE VACANTA ELECTRONIC” cu litere majuscule pe fata suportului electronic.